Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto 22.5.2019

23.5.2019 10.57

Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2018 tilinpäätöksen.

Seurakunnan tilinpäätös muodostui ylijäämäiseksi 15.384,71 euroa. Positiiviseen tulokseen vaikutti mm. kahden määräalan myynnistä tilasta Kirkkotontti saatu myyntivoitto 46.429,60 euroa. Seurakunta myi määräalat Kärsämäen kunnalle. Kirkkohallitukselta saatiin verotulojen täydennysavustusta 59.714 euroa, mikä oli arvioitua suurempi.
Verotuloja ja valtionrahoitusta kertyi yhteensä 444.813,47 euroa, jossa on laskua 1,14 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna.
Investoinneissa saatiin päätökseen Onkilammen ja Ellinlehdon metsäteiden perusparannushankkeet. Aiemmin Latvakankaan metsätien perusparannus oli jo saatu päätökseen. Kaikkiaan vuosina 2015-2018
ovat nämä hankkeet tulleet maksamaan 54.399,49 euroa. Seurakunnan lämmönjakohuoneen korjaustyöt, ilmastoinnin asentaminen diakonissan, kanttorin ja suntion toimistohuoneisiin ja äänentoistolaitteiden uusiminen olivat myös investoinneissa.
Puunmyyntitulot olivat 46.387,36 euroa.
Seurakunnan omavaraisuusaste oli 88 %, kassavarojen riittävyys 138 päivää.

 

Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan ja TT-Surakka Oy:n välisen maanvuokrasopimuksen. Seurakunta vuokraa Raatin tilasta 2,86 ha TT-Surakka Oy:lle viljelykseen. Vuokrasopimuksen pituus on 20 vuotta. Kirkkovaltuuston päätös vaatii vielä Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistuksen.

 

Kirkkovaltuusto päätti valita vuosien 2019-2022 tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n.