Tausta

Kärsämäen seurakunnassa käynnistettiin v. 1999 puukirkon rakentamisprojekti, jossa oli tarkoituksena  rakentaa vuonna 1765 rakennetun ja 1841 puretun Kärsämäen vanhan puukirkon lähimaastoon uusi moderni puukirkko. Yhteistyötahona alusta asti oli Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto. Tavoitteena oli rakentaa 1700-luvun työmenetelmin moderni puukirkko. Tarkoituksena oli myös siirtää ja opettaa vanhoja työmenetelmiä nuoremmille sukupolville, nostaa vanhojen työmenetelmien arvostusta  sekä antaa kirkon tekijöille sosiaalisia kontakteja. Rakentamishankkeesta järjestettiin arkkitehtikilpailu, jonka voitti arkkitehtiylioppilas Anssi Lassila. Varsinaisten piirustusten suunnittelutyö annettiin Anssi Lassilan tehtäväksi. Oulun yliopiston arkkitehtuuriosaston Puustudiossa valmisteltiin hankkeen rahoituslaskelmat. Nivalan-Haapajärven seutukunnan avustuksella hanke valmisteltiin siten, että siihen voitiin hakea EU-rahoitusta. Hanke hyväksyttiin rahoitettavaksi EU:n aluekehitysrahaston avustusvaroin. Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli 1.038.248 milj. euroa. Rahoituksesta  669.523 € oli EAKR-rahoitusta ja kansallista rahoitusta. Talkootyön osuus oli peräti 288.047 €. Paanukirkko sai nimensä rakennusvaiheessa. Hankkeen alussa ”työnimenä” oli puukirkko, ja rahoitushanke oli koko ajan ”Puukirkkohanke”. Hanke toteutettiin vuosina 2000-2004.
Rakentamisvaiheet
 Rakentaminen aloitettiin helmikuussa 2000 paanujen veistämisellä. Paanuja veistettiin myös vuosina 2001-2002 täysin talkootyönä. Maaliskuussa 2000 pidettiin kansainvälinen työleiri, joka aloitti rakennuspuiden kaatamisen, kuljetuksen ja sahauksen. Työleirejä pidettiin myös vuosina 2001-2002. Hankkeeseen palkattiin kirvesmiehet, jotka aloittivat työnsä maaliskuussa 2000. Palkattua työvoimaa oli myös hankkeen myöhempinä vuosina. Sepät sekä kotimaasta että Virosta takoivat kirkon naulat, pultit ym. metalliosat. Peruskivi muurattiin 29.5.2000. Koko hirsikehä saatiin valmiiksi vuoden 2000 syyskuussa. Harjannostajaisia vietettiin 6.7.2001. Vuoden 2001 tavoite oli saada kirkkoon katto päälle. Tässä onnistuttiin hyvin, sillä työteliäitä ja innostuneita talkoolaisia oli runsaasti.
 Keväällä 2002 talkoolaiset aloittivat paanunveiston ja -tervauksen ohella kattolautojen höyläyksen. Palkatut kirvesmiehet asensivat sisäkattolaudoitusta ja tekivät paanuseinän runkorakenteita, jonka jälkeen alettiin kiinnittää ruodelautoja ja paanuja seiniin. Kirkon ylimmäinen katto-osa nostettiin kesällä 2002 paikoilleen. Sisäkattolaudoituksen valmistuttua aloitettiin sisäseinien piilutus. Lattialankut höylättiin ja kiinnitettiin paikoilleen. Lokakuun lopulla tervattiin katto ja ruodelaudoitus naulattiin lähes valmiiksi. Vuonna 2002 valmistui myös osa kirkon kalustosta. Kirkkosalin kalusteet tehtiin Piippolan käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksella. Kirkon ehtoollisvälineet suunnitteli artesaaniopiskelija Sari Eskelinen Hämeen ammattikorkeakoulusta opinnäytetyönään. Ehtoollisvälineet valmisti Iittalan lasitehdas. Helmikuussa 2002 aloitettiin pellavalangan kehruu. Kirkon viereiseen peltoon kylvettiin pellavaa tarkoituksena saada siitä lisää kirkkotekstiilien valmistusmateriaalia. Kutominen aloitettiinkin syyskuun lopulla ja se jatkui myös myöhempinä vuosina. Kirkon parkkipaikan tekeminen aloitettiin v. 2002.
 Vuonna 2003 paanuseinän naulaus saatiin päätökseen ja katto ja seinät tervattiin. Sakastin ja eteistilojen lattia sekä sisääntulorampit valmistuivat. Oulun kulttuurin ja tekniikan oppilaitoksen Pikisaaren osastolla tehtyjen ulkoseinien valoluukut asennettiin paikoilleen. Puutavaran valoluukkuihin on lahjoittanut Oulun kaupunki. Ympäristön siistimistyöt aloitettiin.
 Vuonna 2004 valmistuivat loput kirkon penkit. Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa tehtiin pääovet ja sakastin ovi. Sakastin kalusteet valmistuivat Kalajoen käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa.  Ovet ja ikkunat laitettiin paikoilleen, ulkoalueet saatiin kuntoon. Kellotapuli rakennettiin. Kirkkotekstiilit ommeltiin valmiiksi. Kirkkoon hankittiin myös lampaantaljat istuimille kylmiä ilmoja varten.
 Kirkon vihkiäisjuhlaa vietettiin 25.7.2004.

 

Hanketta rahoitti Euroopan Unioni/ aluekehitysrahasto. Rahoitus saatiin Oulun Lääninhallituksen kautta.