Seurakunnan talous

Kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen. Seurakunnan tilinpäätös muodostui alijäämäiseksi 18.348,52 euroa. Alijäämäinen tilinpäätös johtui siitä, että seurakunnan verotulot kääntyivät jälleen laskuun. Verotulot laskivat 8,65 %. Vuonna 2019 verotulojen kasvu oli 10 %. Seurakunnan tuloveroprosentti oli 1,80.Toimintakuluissa oli laskua 1,81 %. Eniten oli laskua henkilöstökuluissa, koska lastenohjaajan toimi oli täyttämättä 1.6.2020 lähtien eikä esim. kirkon esittelijöitä palkattu. Toimintakulut olivat kaikkiaan 602.240,90 euroa. Toimintatuotot olivat 135.317,72 euroa. Metsänmyyntitulot olivat 62.983,81 euroa.Kirkkohallitukselta saatiin verotulojen täydennysavustusta 47.761 euroa ja korona-avustusta 1.755 euroa.
Vuonna 2020 alkoi uuden ruumishuoneen rakennusprojekti suunnittelulla. Kustannukset olivat 21.106,11 euroa. 

Vuoden aikana seurakunnalla ei ollut suuria yksittäisiä hankintoja. Kirkkoon hankittiin kameroita ym. striimauksessa tarvittavia koneita. Kirkon sakastiin hankittiin pesukaappi ehtoollisvälineiden pesua varten ja kuoriin sähköflyygeli. Seurakuntatalon pihasta ja hautausmaalta kaadettiin puita. Seurakuntatalon pihaa kunnostettiin laatoituksella. 

Tasekirja 2017

Tasekirja 2018

Tasekirja 2019

Tasekirja 2020 

Talousarvio 2018-2020

Talousarvio 2019-2021