Seurakunnan talous

Tilinpäätöstietoja vuodelta 2017

Seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2017 oli  alijäämäinen 46.857,35 euroa. Tilinpäätöksen alijäämään vaikutti lähinnä verotulojen lasku. Verotulot laskivat kaikkiaan 4,57 prosenttia. Verotuloja kertyi 449.343,61 euroa, joista kirkollisverojen osuus oli 397.723,77 euroa ja yhteisöverojen osuus ja valtionrahoituksen osuus 51.619,84  euroa.
Vuoden 2017 toimintakulut olivat 630.453,04 euroa ilman sisäisiä eriä.
Kirkkohallitukselta saatiin avustuksia yhteensä 6.426,78 euroa.
Seurakunnan omavaraisuusaste oli 89 %, kassavarojen riittävyys 138 päivää.
Seurakunnalla ei ollut merkittäviä investointeja. Vuonna 2017 ovat olleet käynnissä Latvakankaan, Onkilammen ja Ellinlehdon metsäautoteiden perusparannus. Seurakunta on näissä osakkaana.
 

Tasekirja 2017

Talousarvio 2018-2020

Talousarvio 2019-2021