Seurakunnan talous

Vuoden 2021 tilinpäätös muodostui ylijäämäiseksi. Ylijäämä oli 11.100,93 euroa, vuosikate oli 17.942,27 euroa. Talousarviossa tilikaudelle oli arvioitu 2.990 euron alijäämää. Kasvanut verotulokertymä mahdollisti ylijäämäisen tilinpäätöksen. Kirkollisverotulot olivat 430.387,69 euroa, euroa, jossa on nousua 8,77 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna.
Taseessa e
dellisten tilikausien ylijäämä mukaan luettuna tilikauden ylijäämä  31.12.2021 oli 169.847,22 euroa.

Vuoden 2021 toimintakulut olivat 547.695,13 euroa. Tässä on laskua vuoteen 2020 verrattuna 8,75 prosenttia, 52.509,77 euroa.Henkilöstökulut laskivat edellisvuodesta 9,11 %. Palvelujen ostoissa oli laskua 8,25 %, tarvikeostoissa laskua 22,97 %. 

Toimintatuotot olivat 75.977,49 euroa ja niissä oli laskua 43,86 prosenttia.
Toimintakate oli -471.717,64  euroa. Omavaraisuusaste oli 90,48 % ja rahavarojen riittävyys päivinä 249,71 pv.

Tasekirja 2017

Tasekirja 2018

Tasekirja 2019

Tilinpäätös 2020 

Tilinpäätös 2021

Talousarvio 2018-2020

Talousarvio 2019-2021

Talousarvio 2022-2024

Talousarvio 2023-2025