Seurakunnan talous

Seurakunnan tilinpäätös 2019 muodostui ylijäämäiseksi 114.921,29 euroa, vuosikate oli 122.608,76 euroa. Ylijäämäinen tilinpäätös muodostui useasta tekijästä: seurakunnan metsänmyyntitulot olivat 105.541,30 euroa, valtiolta saatiin 76.550 euroa korvausta kahden metsäpalstan suojelusta ja verotulot olivat liki 40.000 euroa arvioitua suuremmat. Kirkkohallituksen verotulojen täydennystä saatiin 52.803 euroa.

Seurakunnan tuloveroprosentti oli 1,80. Verotuloja ja valtionrahoitusta kertyi yhteensä 482.893,81 euroa. Tässä on nousua 8,56 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna. Kirkollisverotulojen osuus oli 433.165,81 euroa, jossa on nousua 10,17 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna. Valtionrahoituksen osuus oli 49.728 euroa, jossa on laskua vuoteen 2018 verrattuna 3,67 prosenttia. Verotulot riittivät kattamaan toimintakulut. Investointeja ei ollut.

 

Tasekirja 2017

Tasekirja 2018

Tasekirja 2019

Talousarvio 2018-2020

Talousarvio 2019-2021

Talousarvio 2021-2023