Seurakunnan talous

Tilinpäätöstietoja vuodelta 2018

Seurakunnan tilinpäätös muodostui ylijäämäiseksi 15.384,71 euroa. Positiiviseen tulokseen vaikutti mm.kahden määräalan myynnistä tilasta Kirkkotontti saatu myyntivoitto 46.429,60 euroa. Seurakunta myi määräalat Kärsämäen kunnalle. Kirkkohallitukselta saatiin verotulojen täydennysavustusta 59.714 euroa, mikä oli arvioitua suurempi.
Verotuloja ja valtionrahoitusta kertyi yhteensä 444.813,47 euroa, jossa on laskua 1,14 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna.
Investoinneissa saatiin päätökseen Onkilammen ja Ellinlehdon metsäteiden perusparannushankkeet. Aiemmin Latvakankaan metsätien perusparannus oli jo saatu päätökseen. Kaikkiaan vuosina 2015-2018 ovat nämä hankkeet tulleet maksamaan 54.399,49 euroa. Seurakunnan lämmönjakohuoneen korjaustyöt, ilmastoinnin asentaminen diakonissan, kanttorin ja suntion toimistohuoneisiin ja äänentoistolaitteiden uusiminen olivat myös investoinneissa.
Puunmyyntitulot olivat 46.387,36 euroa.
Seurakunnan omavaraisuusaste oli 88 %, kassavarojen riittävyys 138 päivää.

Tasekirja 2017

Tasekirja 2018

Talousarvio 2018-2020

Talousarvio 2019-2021