Kärsämäen seurakunnan tietosuojaselosteet

 

Kärsämäen seurakunta tallentaa henkilöistä tarpeellisia tietoja seurakunnan henkilörekistereihin. Henkilörekisterien tietoja käytetään henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita.

Lisätietoja henkilörekistereistä, henkilötietojen käsittelystä sekä henkilörekistereitä koskevat tietosuojaselosteet ovat saatavilla Kärsämäen seurakunnassa.

Tietosuojaselosteet:

Diakonian asiakkaat

Haudanhoitosopimukset

Hautakortit ja hautakirjat

Henkilöstöhallinto

Kiinteistöhallinto

Kirjuri ja kirkonkirjat

Kirkolliset toimitukset ja varauskirja

Kirkon päiväkirja

Kuorot

Luottamushenkilöt

Löytöpirtin työvuorolistat

Nuorisotyö

Pyhäkoulu

Pyhäinpäiväluettelo

Päiväkerho

Rippikoulu

Seurakuntamatkat

Varhaisnuorisotyö

Vieraskirjat

 

 

Tietopyyntölomake