Kirkkovaltuusto 29.11.2017

30.11.2017 14.46

Kärsämäen kirkkovaltuusto hyväksyi metsäsuunnitelman vuosille 2018-2027. Metsäsuunnitelman laatija on Janne Lähetkangas Haapavesi-Kärsämäki metsänhoitoyhdistyksestä. Seurakunnan metsämaan pinta-ala on runsaat 666 ha seitsemällä eri tilalla. Hakkuukertymä kymmenen vuoden aikana on n. 22500 m3. Hakkuista suurin osa, 145,8 ha on harvennusta, ensiharvennusta on 47,6 ha ja avohakkuita on 64,8 ha.  Puuston määrä vuoden 2018 alussa on n. 70345 m3, ja sen arvioidaan olevan vuoden 2027 lopussa ennallaan puuston kasvun ollessa tänä aikana runsaat 26000 m3. Metsänhoitotöitä tehdään 271,2 ha:n alueella. Arvioitu kantorahatuloarvio on 648941 euroa, arvioidut metsänhoitotöiden kustannukset 109755 euroa ja arvioitu nettotulos 539187 euroa.

 

Kärsämäen kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019-2020 toiminta- ja taloussuunnitelman. Vuoden 2018 alijäämäksi arvioidaan 24.305 euroa, vuosikate on myös miinuksella, 9.455 euroa. Seurakunnan talous pysyy edelleen tiukkana. Tulevaisuudessa tarvittavat säästöt on hankittava lähinnä henkilöstökuluista.
Puunmyyntituloja saadaan 100.000 euroa vuonna 2018.
Kuluvana vuonna 2017 seurakunnan verotulot laskevat vuodesta 2016 n. 3,9 prosenttia. Verotulojen arvioidaan pysyvän vuonna 2018 suunnilleen vuoden 2017 tasossa. Kirkollisverotuloja arvioidaan saatavan 400.000 euroa, veroprosentiksi on vahvistettu nykyinen 1,80. Valtionrahoituksen arvioidaan olevan 52.000 euroa.
Vuoden 2018 investointina on seurakuntatalon lämmönjakohuoneen remontti ja ilmastointityöt kanttorin, diakonin ja suntion työhuoneissa sekä asunto-osassa sekä äänentoiston uusiminen salissa. Näihin on haettu kirkkohallituksen avustusta.

« Uutislistaukseen