Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston kokous 11.5.2022

Kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2021 tilinpäätöksen. Tilinpäätöksen ylijäämä oli 11.100,93 euroa, vuosikate oli 17.942,27 euroa.Verotuloja kertyi 430.387,69 euroa, jossa on nousua 8,77 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. Valtionrahoitusta saatiin 50.340 euroa. Kirkkohallitukselta saatiin verotulojen täydennystä 51.047 euroa. Omavaraisuusaste oli 90,48 % ja rahavarojen riittävyys päivinä 249,71 pv.
Toiminta oli edelleen hiljaista pandemian johdosta, jonka vuoksi toimintakulut laskivat.Vuoden 2021 toimintakulut olivat 547.695,13 euroa. Tässä on laskua vuoteen 2020 verrattuna 8,75 prosenttia, 52.509,77 euroa.

Seurakunnan väkiluku 31.12.2021 oli 2177. Väkiluku nousi kolmella vuodesta 2020. Syntyneitä oli 25, kuolleita 23.

Vuoden aikana ei ollut suuria hankintoja.

Vuonna 2021 seurakunta päätti maanvuokrasopimusten hyväksymisestä Kattilakosken, Lisä-Vuolteen ja Lisä-Kotisalon tiloista Myrsky Energia Oy:n kanssa alueelle rakennettavaa tuulivoimapuistoa varten.

Seurakuntavaalit pidetään 20.11.2022. Vaalilautakuntaan valittiin varsinaisiksi jäseniksi seuraavat: Juha Räisänen (pj), Viena Liuska, Merja Niemi, Paula Pentikäinen ja Heikki Valkama.Varajäseniksi valittiin Timo Flankkila, Eija Kaketti, Pauli Ojalehto, Hanna Karsikas ja Marjatta Seppä.

Lähetysjohtokuntaan uudeksi jäseneksi valittiin Ari Mikkola.

12.5.2022 12.57