Uutislistaukseen

Kärsämäen kirkkovaltuusto 2.12.2021

3.12.2021 10.50

Kärsämäen kirkkovaltuusto hyväksyi muutoksitta vuoden 2022 talousarvioesityksen ja vuosien 2023-2024 talous- ja toimintasuunnitelman.  Vuoden 2022 kirkollisverotuloennuste budjetissa on 430.000 euroa, jossa arvioidaan 1 % nousua vuoteen 2021.
Valtionrahoitusta arvioidaan saatavan kunakin vuonna 50.000 euroa.
Ruumishuoneen rakentaminen siirtyy vuodelle 2023. Museoviraston lausunnon mukaan suunnitelmiin on tehtävä muutoksia. Museoviraston mukaan mm. rakennuksen materiaalivalikoiman tulee noudattaa aitoja materiaaleja ja Museovirasto kehottaa pitäytymään perinteisessä puurakentamisessa. Ensi vuodelle on varattu hankkeeseen 20.000 euron määräraha valmistuneisiin rakennussuunnitelmiin tehtäviä muutoksia varten.
Vuonna 2022 hautausmaan varastoa korjataan ja laajennetaan. Kirkkovaltuusto hyväksyi Insinööritoimisto Martti Pietikäisen laatimat suunnitelmat. Kustannusarvio on n. 16.000 euroa.  Sankarihautarivistöä kunnostetaan. Vuoden 2022 budjetti on ylijäämäinen 2.110 euroa. Toimintakulut ovat 629.090 euroa.

Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä maanvuokra- ja käyttöoikeussopimuksen tiloista Lisä-Kotisalo ja Lisä-Vuolle Kärsämäen seurakunnan ja Myrsky Energia Oy:n välillä. Tilat tulevat sijoittumaan alueelle perustettavaan tuulivoimapuistoon. Aiemmin kirkkovaltuusto on hyväksynyt maanvuokra- ja käyttöoikeussopimuksen Kattilakosken tilasta. Päätös alistetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Kirkkovaltuusto päätti, että yhteistyösopimus yhteisestä diakonian virasta Haapaveden seurakunnan kanssa lakkautetaan. Asiasta oli aiemmin neuvoteltu Haapaveden seurakunnan edustajien kanssa ja päädytty yhteisymmärryksessä esittämään seurakuntien luottamuselimille yhteistyösopimuksen purkamista. Neuvottelussa oli todettu, että yhteistyötä on kannattanut tehdä. Yhteistyö on ollut positiivista molemmille osapuolille. Virassa kummankin seurakunnan osuus on ollut 50 %. Ratkaisuun johti seurakuntien yhteisen diakonian viranhaltijan siirtyminen toisen seurakunnan palvelukseen. Virka oli haettavana aiemmin syksyllä, mutta hakijoita ei ollut. Kirkkovaltuusto päätti, että diakonian virka muutetaan kokoaikaiseksi ja virkaan yhdistetään lastenohjaajan toimi. Seurakunnan lastenohjaajan toimi on ollut täyttämättä n. 1,5 vuotta. Työaika jakautuu siten, että diakonian viran osuus on 76,5 % ja lastenohjaajan toimen osuus 23,5 %. Päätös alistetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.