Uutislistaukseen

Kärsämäen kirkkovaltuusto 1.9.2021

Kärsämäen kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2022 tuloveroprosentiksi yksimielisesti entisen 1,80 %. Kirkollisverotuloja on kertynyt elokuun 2021 loppuun mennessä 316.267 euroa. Vuoteen 2020 verrattuna kirkollisverotulot ovat nousseet 1,2 %.

Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä maanvuokra- ja käyttöoikeussopimuksen Kärsämäen seurakunnan ja Myrsky Energia Oy:n välillä. Kärsämäen kunta on keväällä 2021 päättänyt hyväksyä tuulivoimapuistoa suunnittelevan Myrsky Energia Oy:n jättämän aloitteen tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatimisesta Riitamaan alueelle. Alueella sijaitsee Kattilakosken tilaan kuuluva Latvakankaan palsta. Alueelle suunnitellaan 39 tuulivoimayksikön rakentamista. Tuulivoimalat tulevat olemaan teholtaan noin 200-300 MW ja pyyhkäisykorkeudessa varaudutaan 300 m korkeuteen. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan vielä Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille.

Kirkkovaltuusto päätti eräistä luottamushenkilövalinnoista paikkakunnalta muuttaneen Antti Pekkalan tilalle. Kirkkoneuvostoon varajäseneksi ja diakoniatyön johtokunnan varajäseneksi valittiin Ari Mikkola. Diakoniatyön johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi siirtyy Esko Ristinen varajäsenen paikalta. Lapsi- ja nuorisotyön johtokuntaan valittiin Ilpo Hautakangas.

6.9.2021 10.13