Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto 27.11.2019

28.11.2019 15.11

Kärsämäen kirkkovaltuusto hyväksyi muutoksitta vuoden 2020 talousarvioesityksen ja vuosien 2021-2022 talous- ja toimintasuunnitelman.
Vuonna 2020 seurakunnassa ei ole suuria hankintoja ja tapahtumia.
Vuonna 2021 rakennetaan uusi ruumishuone, jonka sijainti tulee kirkon viereen. Rakennussuunnitelmien laadinta on jo käynnissä. Suunnitelmat laatii Suunnittelutoimisto Hietala Oy Nivalasta. Ruumishuoneen yhteyteen tulevat myös wc-tilat ja varasto-huoltotila.
Kirkollisverotuloja arvioidaan vuonna 2020 kertyvän 402.000 euroa, veroprosentti on 1,80. Valtionapua Kärsämäen seurakunnalle tilitetään
50.000 euroa vuonna 2020.
Toimintakulut ovat vuonna 2020 603.690 euroa, jossa on n. 7 % lasku vuoteen 2019 verrattuna. Lasku johtuu lähinnä siitä, että hankintoja on vähemmän kuin vuonna 2019. Toimintatuotot ovat 138.600 euroa. Vuoden 2020 talousarvio on 8.990 euroa alijäämäinen.

Kynttilänpäivänä 2.2.2020 klo 20.20 järjestetään kirkossa joukkohäät. Avioliiton voi solmia, kun pyytää avioliiton esteiden tutkintaa viimeistään perjantaina 24.1.2019. Seurakunta tarjoaa kakkukahvit hääpareille seurakuntakodissa.

Kirkkovaltuusto hyväksyi uudet johtosäännöt lähetystyön, lapsi- ja nuorisotyön ja diakoniatyön johtokunnille sekä vahvisti uuden kirkkovaltuuston työjärjestyksen. Kirkkovaltuusto hyväksyi uuden kirkkoneuvoston ohjesäännön, joka jätetään vielä Oulun tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Asiakirjat tulevat voimaan uudenkirkollislainsäädännön voimaan tulon jälkeen.