Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto 28.11.2018

29.11.2018 11.03

Kärsämäen kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020-2021 toiminta- ja taloussuunnitelman. Vuoden 2019 ylijäämäksi arvioidaan 8.360 euroa. Vuosikate on 17.260 euroa.
Seurakunnan talous pysyy edelleen tiukkana, sillä vuosien 2020 ja 2021 arvioidaan olevan alijäämäisiä.
Verotulojen arvioidaan nousevan 2,3 prosenttia vuonna 2019. Ennuste perustuu kirkkohallituksen ennusteeseen. Kirkollisverotuloja arvioidaan saatavan nykyisellä 1,80 veroprosentilla 394.000 euroa. Valtionrahoitus on 52.000 euroa.
Puunmyyntituloja saadaan 80.000 euroa vuonna 2019.
Seurakunnalla ei ole investointeja näköpiirissä. Seurakuntatalon saliosan pienimuotoiseen remonttiin on varattu määrärahat, mm. sisäseinien ja –katon kunnostukseen.
Vuosien 2019-2021 talousarviot rakentuvat nykyiselle henkilöstömäärälle ja rakennuskannalle.
Kirkkohallitukselta odotetaan saatavan edelleen verotulojen täydennysavustusta.
Kirkkovaltuusto totesi, että uusi aloittava kirkkovaltuusto saa tärkeän asian käsiteltäväkseen, sillä esillä on mahdollinen seurakuntayhtymän perustaminen Kalajoen rovastikunnan alueelle.

Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen tarjouksen kahden metsäpalstan pysyvästä suojelusta tilalla Kattilakoski. Näiden palstojen pinta-ala on 9,2 ha. Seurakunta saa suojelusta verovapaan korvauksen, joka on 76.550 euroa. Korvaus suoritetaan v. 2019.