Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto 29.5.2024

Kärsämäen kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Tilinpäätös muodostui ylijäämäiseksi. Ylijäämä oli 31.200,05 euroa, vuosikate oli 38.041,39 euroa. Kirkollisverotuloja kertyi 466.299,04 euroa, jossa on laskua 0,81 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna. Taseessa edellisten tilikausien ylijäämä mukaan luettuna ylijäämä 31.12.2023 oli 215.762,56 euroa. Omavaraisuusaste oli 88,24 % ja rahavarojen riittävyys päivinä 276,04 pv. Toimintakulut olivat 631.919,44 euroa, jossa oli 3,87 % lasku edellisvuodesta. Toimintatuotot olivat 151.510,25 euroa, joka oli suunnilleen vuoden 2022 tasossa. Metsänmyyntitulot olivat 94.135,99 euroa.Seurakunnan väkiluku oli vuoden lopussa 2075 henkeä. Tässä on vähennystä edellisvuoteen verrattuna 39 henkeä. Kastettuja oli 14, kuolleita 31. Seurakunnalla ei ollut merkittäviä tapahtumia vuonna 2023. Myös suuria hankintoja ei ollut. Tapuli ja osa kirkosta maalattiin ulkoa, kuten myös Löytöpirtti.

3.6.2024 14.22