Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston kokous 11.1.2023

Kärsämäen kirkkovaltuusto valitsi puheenjohtajakseen vuosille 2023-2024 yksimielisesti Raimo Kielennivan. Varapuheenjohtajaksi valittiin äänestyksen jälkeen Tapio Myllymäki.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii itseoikeutetusti kirkkoherra Heikki Valkama. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Ilkka Saari.

Kirkkoneuvoston muista jäsenistä äänestettiin. Valituiksi tulivat Anne Andersson, Tuija Loukkola, Kari Seppälä, Marketta Lapiolahti, Riitta Ristinen ja Tapio Myllymäki.
Varajäseniksi kirkkoneuvostoon valittiin yksimielisesti (varsinainen jäsen on mainittu suluissa): Ristinen Esko (Saari Ilkka), Mikkola Ari (Andersson Anne), Ahola Marko (Loukkola Tuija), Tiikkainen Marko (Seppälä Kari), Hyytinen Jaana (Lapiolahti Marketta), Rautakoski Eeva (Ristinen Riitta), Kallinen Saara (Myllymäki Tapio). Kirkkoneuvoston toimikausi on vuosille 2023-2024.

Kirkkovaltuusto päätti myös johtokuntien jäsenistä vuosille 2023-2026. Diakoniatyön johtokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Marketta Lapiolahti, varsinaisiksi jäseniksi Marko Tiikkainen, Esko Ristinen, Paula Pentikäinen ja Tuija Loukkola ja varajäseniksi Marja Karkulehto, Aino Jussila ja Pentti Niemiaho. Valinnat olivat yksimielisiä.

Lapsi- ja nuorisotyön johtokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Mira Aittola, varsinaisiksi jäseniksi Eeva Rautakoski, Jaana Hyytinen, Ilpo Hautakangas ja Marko Ahola ja varajäseniksi Heidi Järvenpää, Atte Aittola ja Tiina Pesonen. Valinnat olivat yksimielisiä.

Lähetystyön johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin äänestyksen jälkeen Anne Andersson. Lähetystyön johtokunnan muiksi jäseniksi valittiin Aila Ohtamaa, Ari Mikkola, Matti Puranen ja Tuija Loukkola ja varajäseniksi Pirjo Murtomäki, Mikko Laitila ja Tapani Kopsa. Jäsenten ja varajäsenten valinnat olivat yksimielisiä.

13.1.2023 10.48