Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto 23.11.2022

Kärsämäen kirkkovaltuusto hyväksyi muutoksitta vuoden 2023 talousarvioesityksen ja vuosien 2024-2025 talous- ja toimintasuunnitelman.
Kärsämäen seurakunnan veroprosentiksi kirkkovaltuusto on syyskuussa vahvistanut entisen 1,80.

Kirkkohallitus antoi vuonna 2022 seurakunnille veroprosentin suhteen ohjeistuksen, jonka mukaan sote-uudistuksen myötä seurakuntien tulisi laskea veroprosenttia, koska valtion tuloveron määrän kasvaessa uudistuksen seurauksena merkittävästi, tuloverosta tehtävät vähennykset kohdistuvat jatkossa nykyistä enemmän valtion tuloveroon ja nykyistä vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon
Valtiovarainministeriön tammikuussa 2022 tehdyn laskelman mukaan Kärsämäen seurakunnassa kirkollisveroprosentin alentamispaine olisi ollut 0,15.Tämä olisi merkinnyt kirkollisverotulojen laskua peräti 40.000 eurolla. Kirkkovaltuusto päätti kuitenkin pitää veroprosentin ennallaan, koska tällä hetkellä tilanne on toinen kuin tammikuussa 2022. Mm. sähkön hinta on noussut moninkertaiseksi, inflaatio korkea ja tilanne maailmassa muutenkin epävarma.
Seurakunnille laaditun laskelmakaavan mukaan tänä vuonna verotulojen ennustetaan nousevan Kärsämäen seurakunnassa 3,5 %. Talousarvion verotuloarvio 430.000 euroa. Ennusteen mukaisen 3,5 % nousun mukaisesti verotuloja kertynee enemmän. Ensi vuoden verotuloennuste on 480.000 euroa. Tässä on nousua n. 7 % vuoteen 2022 verrattuna. Tämän vuoden lokakuun loppuun mennessä kirkollisverotuloja on kertynyt 373.228,44 euroa, jossa on nousua 9 % vuoteen 2021 verrattuna.
Valtionrahoitusta arvioidaan saatavan kunakin vuonna 50.000 euroa.
Vuoden 2023 toimintakulut ovat 627.685 euroa, jossa on nousua 023 % vuoteen 2022 verrattuna.
Toimintatuotot ovat 98.400 euroa, jossa on mm. puunmyyntituloja.

Seurakunnassa ei ole suuria hankintoja vuonna 2023. Kirkkoa maalataan osin eteläseinältä ja sivulaudoista ja myös Löytöpirtti maalataan.

Kirkkovaltuusto päätti pienentää johtokuntien jäsenten määrän seitsemästä viiteen.

24.11.2022 13.00