Päiväkerho

Päiväkerhon päivään kuuluu hartaushetki, laulu- ja leikkituokioita, askartelua tai muita kädentaitoja, satuja, ulkoilua ja vapaata leikkiä - omien eväiden syömistä unohtamatta. Lastenohjaaja kohtaa kerhoissa lapsen sekä ainutlaatuisena yksilönä että vertaisryhmän tärkeänä jäsenenä. Päiväkerhossa vaalitaan lapsen kokonaisvaltaista kasvua vanhempien kasvatusta tukien.